image with a kid

abdelmalek

12

mężczyzn

Znaczenie imienia Abdelmalek

Imię Abdelmalek pochodzi z języka arabskiego i oznacza "sługę Boga". Jest to popularne imię męskie w krajach muzułmańskich. Charakteryzuje się silną wiarą w Boga i poszanowaniem jego woli.

Abdelmalek jest uważany za człowieka, który ma wielką odpowiedzialność i dąży do doskonałości. Jest to imię, które często nadaje się dzieciom, aby wyrazić szacunek dla Boga i wierność wobec jego woli.

Popularność imienia Abdelmalek w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Abdelmalek w populacji