image with a kid

abdelouahab

7

mężczyzn

Znaczenie imienia Abdelouahab

Abdelouahab to imię męskie pochodzące z języka arabskiego. Oznacza to dosłownie "sługa Boga". Jest to znaczące imię, ponieważ wskazuje na posłuszeństwo wobec Boga i oddanie Mu.

Jest to imię, które wyraża wielką wiarę w Boga i miłość do Niego.

Popularność imienia Abdelouahab w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Abdelouahab w populacji