image with a kid

abdula

23

mężczyzn

Znaczenie imienia Abdula

Imię Abdul to imię męskie pochodzenia arabskiego, oznaczające "sługa Boga". Jest to bardzo popularne imię wśród muzułmanów, jako że wyraża ich oddanie Bogu. Imię Abdul jest często używane jako człon imienia, na przykład Abdul-Aziz, Abdul-Karim lub Abdul-Rahman.

Popularność imienia Abdula w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Abdula w populacji