image with a kid

abdulhamid

12

mężczyzn

Znaczenie imienia Abdulhamid

Abdulhamid to imię męskie pochodzenia arabskiego. Oznacza władcę, który służy Bogu. Jest to jedno z najbardziej popularnych imion w krajach muzułmańskich.

To imię ma silne znaczenie religijne i duchowe. Jego nosiciele są zazwyczaj osobami o wysokich standardach moralnych i intelektualnych.

Popularność imienia Abdulhamid w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Abdulhamid w populacji