image with a kid

aidos

17

mężczyzn

Znaczenie imienia Aidos

Imię Aidos jest pochodzenia greckiego i oznacza szacunek, skromność, umiar i pokorę. Jest to imię żeńskie i jest uważane za jedno z najbardziej szlachetnych imion w historii starożytnej Grecji. Osoby o tym imieniu są często wrażliwe, uczciwe i dobre serce.

Są one skłonne do pomocy innym i mają silne poczucie odpowiedzialności. Są one również zazwyczaj bardzo lojalne i wierne wobec swoich przyjaciół.

Popularność imienia Aidos w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Aidos w populacji