image with a kid

amnon

35

mężczyzn

Znaczenie imienia Amnon

Amnon to imię pochodzenia hebrajskiego, które oznacza „wierny” lub „wierność”. Jest to bardzo popularne imię wśród Żydów i jest często używane jako imię męskie. Imię to ma również znaczenie biblijne, ponieważ Amnon był synem króla Dawida z Biblii.

Amnon jest również imieniem wielu postaci z mitologii greckiej i rzymskiej.

Popularność imienia Amnon w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Amnon w populacji