image with a kid

aureliusz

702

mężczyzn

18

rok 2023

Znaczenie imienia Aureliusz

Aureliusz to imię pochodzenia łacińskiego, które oznacza "złoty". Jest to imię męskie, które często nadawane jest chłopcom. Jest to imię bardzo popularne w krajach południowej Europy, takich jak Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Grecja.

Jest to imię, które nawiązuje do świętego Aureliusza, biskupa z Mediolanu, który żył w IV wieku. Jest to imię, które symbolizuje mądrość, wytrwałość i siłę.

Popularność imienia Aureliusz w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Aureliusz w populacji

Imieniny

Aureliusz obchodzi imieniny 3 razy w roku w dniach: 9 września, 13 września, oraz 16 listopada.