image with a kid

benedykta

824

kobiet

Znaczenie imienia Benedykta

Imię Benedykt pochodzi z łaciny i oznacza "błogosławiony". Jest to znane imię męskie, które często nadawane jest dzieciom chrześcijańskim. Może być używane jako imię nadane w celu uczczenia św.

Benedykta z Nursji, który jest patronem Europy. Oznacza ono również "błogosławiony przez Boga". Benedykt jest również popularnym imieniem wśród Żydów, gdzie oznacza "syn błogosławieństwa".

Popularność imienia Benedykta w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Benedykta w populacji

Imieniny

Benedykta obchodzi imieniny 2 razy w roku w dniach: 4 stycznia, oraz 6 maja.