image with a kid

bethany

20

kobiet

Znaczenie imienia Bethany

Bethany to łacińskie imię pochodzące od hebrajskiego słowa „beten”, co oznacza „dom”. Imię to jest używane jako imię dziewcząt w wielu krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. Jest to imię dla osób, które są odważne, silne i niezależne.

Oznacza to, że te osoby są zdolne do działania i wytrwałości w dążeniu do swoich celów. Bethany jest również znane jako imię biblijne, ponieważ w Ewangelii wg św. Łukasza występuje jako miejsce, w którym Jezus przemawiał do tłumu.

Popularność imienia Bethany w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Bethany w populacji