image with a kid

fatime

12

kobiet

Znaczenie imienia Fatime

Imię Fatime pochodzi z języka arabskiego i oznacza "najcenniejszą". Jest to często używane imię dla dziewczynek w krajach muzułmańskich. Jest to również imię biblijne, występujące w Ewangelii wg św.

Mateusza, gdzie wymienione jest jako imię córki Józefa. Oznacza to, że jest to imię, które symbolizuje szacunek, uczciwość i miłość.

Popularność imienia Fatime w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Fatime w populacji