image with a kid

florian

5635

mężczyzn

302

rok 2023

Znaczenie imienia Florian

Imię Florian to starożytne imię pochodzące z łaciny, oznaczające "związanego z kwiatami". Wiąże się ono z rzymskim bóstwem ognia i ochrony, Flawiuszem. Imię to zostało zaadoptowane przez chrześcijaństwo i było często nadawane przez rodziców wierzących w Boga.

Florian jest uważany za silne i silnie związane z obroną. Osoba nosząca to imię jest zazwyczaj wytrwała, odważna i zdeterminowana, aby osiągnąć swoje cele. Jest też często uważany za osobę o dobrym sercu, która jest gotowa pomagać innym.

Popularność imienia Florian w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Florian w populacji

Imieniny

Florian obchodzi imieniny 4 razy w roku w dniach: 4 maja, 7 maja, 5 listopada, oraz 17 grudnia.