image with a kid

ginter

1969

mężczyzn

Znaczenie imienia Ginter

Imię Ginter to staronordyckie imię męskie, oznaczające "strzelec". Jest to imię bardzo popularne w Skandynawii, gdzie jest używane od wielu wieków. Jest to imię silne i odważne, symbolizujące wojownika, który jest gotowy do walki.

Może ono być również używane jako imię nadane dziecku, aby wskazywać na jego silną wolę i odwagę.

Popularność imienia Ginter w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Ginter w populacji

Imieniny

Ginter obchodzi imieniny 3 razy w roku w dniach: 8 października, 9 października, oraz 28 listopada.