image with a kid

gustawa

204

kobiet

Znaczenie imienia Gustawa

Gustaw to męskie imię pochodzenia germańskiego, które oznacza "mąż z głębokim mądrym sercem". Imię to jest często używane w Polsce, a także w innych krajach Europy. Osoby o imieniu Gustaw są uważane za inteligentne, wytrwałe i pracowite, a także za ludzi, którzy są w stanie przewidzieć i przewidywać przyszłe wydarzenia.

Są także uważani za ludzi, którzy są gotowi do pomocy innym i są bardzo lojalni wobec swoich przyjaciół.

Popularność imienia Gustawa w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Gustawa w populacji