image with a kid

ievgen

1024

mężczyzn

Znaczenie imienia Ievgen

Ievgen to imię pochodzenia ukraińskiego, które znaczy „prawdziwy mąż”. Jest to imię męskie, które zazwyczaj oznacza silną postawę i silną wolę. Jego nosiciele są zwykle osobami o dużym poczuciu odpowiedzialności i silnym charakterze.

Popularność imienia Ievgen w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Ievgen w populacji