image with a kid

ignác

8

mężczyzn

Znaczenie imienia Ignác

Ignác to starożytne imię męskie pochodzenia łacińskiego. Oznacza "niezależny" lub "niezłomny". Jest to imię bardzo popularne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak Polska, Węgry i Czechy.

Osoby o tym imieniu są zazwyczaj silne i odważne, a także wierne przyjaciołom i rodzinie. Ignác jest również często używany jako skrócona forma imienia Ignacy.

Popularność imienia Ignác w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Ignác w populacji