image with a kid

jakob

823

mężczyzn

6

rok 2023

Znaczenie imienia Jakob

Imię Jakob pochodzi z hebrajskiego słowa "ya'aqob", co oznacza "ten, który będzie przeciwstawiał się". Jakob był synem Izaaka i Rebeki, bratem Esau i jednym z 12 synów Jakuba. Jakob miał 12 synów, z których każdy stał się przodka jednego z 12 plemion Izraela.

Jakob był człowiekiem zmagającym się z wieloma trudnościami, ale jego wierność Bogu wystawiła go na cześć. Jakob był człowiekiem poszukującym, który zawsze szukał odpowiedzi na pytania i wyzwań. Jego imię jest symbolem wytrwałości w wierze, siły i wytrzymałości.

Popularność imienia Jakob w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Jakob w populacji