image with a kid

ksenia

3261

kobiet

26

rok 2023

Znaczenie imienia Ksenia

Ksenia to imię pochodzenia greckiego, oznaczające „czcigodną”. Jest to imię bardzo popularne w Rosji, a także w innych krajach Europy Wschodniej. Jest to imię kojarzone z osobą o silnej osobowości, zdolnościami komunikacyjnymi i umiejętnością przekazywania swoich myśli.

Ksenia posiada także wiele cech charakterystycznych dla kobiet, takich jak wrażliwość, delikatność i uczuciowość.

Popularność imienia Ksenia w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Ksenia w populacji

Imieniny

Ksenia obchodzi imieniny 2 razy w roku w dniach: 24 stycznia, oraz 16 kwietnia.