image with a kid

mikołaj

135118

mężczyzn

4081

rok 2023

Znaczenie imienia Mikołaj

Mikołaj to imię, które kojarzy się z dobrocią, radością i szczodrością. To uniwersalne imię, które można spotkać w wielu kulturach i językach. W Polsce Mikołaj jest symbolem świąt Bożego Narodzenia, a w innych krajach jest postacią historyczną, która wspierała ubogich i potrzebujących.

Ten, kto nosi to imię, zazwyczaj jest uprzejmy, pomocny i szczodry. Zazwyczaj lubi pomagać innym i dzielić się swoimi dobrami. Jest to imię, które wyraża wielką miłość i szacunek.

Popularność imienia Mikołaj w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Mikołaj w populacji

Imieniny

Mikołaj obchodzi imieniny 10 razy w roku w dniach: 21 marca, 9 maja, 19 maja, 2 czerwca, 9 lipca, 10 września, 29 września, 13 października, 13 listopada, oraz 6 grudnia.