image with a kid

moris

28

mężczyzn

Znaczenie imienia Moris

Moris to starożytne imię męskie pochodzące z łaciny. Oznacza "mądry mężczyzna". Jest to imię związane z bogiem Marsa i oznacza odwagę i wojowniczość.

Moris jest także popularnym imieniem wśród Żydów, gdzie oznacza "pomocnik Boga". Imię to jest bardzo popularne w wielu krajach, w tym w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

Popularność imienia Moris w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Moris w populacji