image with a kid

remigiusza

5

kobiet

Znaczenie imienia Remigiusza

Imię Remigiusz jest formą imienia zaczerpniętego z łaciny, oznaczającego „silny”. Jest to imię noszone przez wielu świętych, w tym świętego Remigiusza, biskupa Reims, który nawrócił Franków na chrześcijaństwo. Imię to jest obecnie używane w wielu krajach, w tym w Niemczech, Francji, Włoszech i Polsce.

Jest to imię związane z wiarą i wytrwałością, a także z odwagą i pobożnością. Osoby noszące to imię są często postrzegane jako ludzie o silnym charakterze, którzy są w stanie pokonywać wszelkie przeszkody.

Popularność imienia Remigiusza w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Remigiusza w populacji