image with a kid

vitalii

10

kobiet

37237

mężczyzn

6

rok 2023

Znaczenie imienia Vitalii

Imię Vitalia to imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Oznacza siłę życiową, żywotność lub siłę woli. Jest to imię popularne w Rosji, Ukrainie i Białorusi, a także w innych krajach Europy Wschodniej.

Vitalia jest silną, odważną i wytrwałą osobą, która dąży do osiągnięcia wytyczonych sobie celów. Jest to osoba, która cechuje się optymizmem i pogodnym usposobieniem.

Popularność imienia Vitalii w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Vitalii w populacji