image with a kid

walenty

3239

mężczyzn

3

rok 2023

Znaczenie imienia Walenty

Imię Walenty pochodzi z łaciny i oznacza „zdrowy” lub „silny”. Jest to imię męskie, które zostało zaczerpnięte z imienia rzymskiego boga miłości, Waleriusza. Obecnie jest to imię popularne w wielu krajach, w tym w Polsce.

Charakteryzuje się ono wytrwałością, odwagą i mądrością. Walentyni są ludźmi, którzy są zawsze gotowi do pomocy innym, a ich dobre serce nie zna granic. Są to zazwyczaj ludzie, którzy są spokojni, ale zarazem mają w sobie wiele energii.

Popularność imienia Walenty w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Walenty w populacji

Imieniny

Walenty obchodzi imieniny 4 razy w roku w dniach: 7 stycznia, 14 lutego, 2 maja, oraz 21 maja.