image with a kid

yauheni

5461

mężczyzn

Znaczenie imienia Yauheni

Yauheni to imię pochodzenia białoruskiego, oznaczające "bogobojny". Jest to imię męskie, które wywodzi się od imienia Yauhen, które jest skrótem od imienia Yauheniya. Imię Yauheni jest związane z religijnym pochodzeniem, ponieważ Yauheniya jest związana z białoruskim bóstwem o tej samej nazwie.

Yauheni jest popularnym imieniem wśród Białorusinów, a także wśród innych narodowości. Jest to imię o pięknym znaczeniu, które symbolizuje wierność, wytrwałość i uczciwość.

Popularność imienia Yauheni w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Yauheni w populacji