image with a kid

zdzisław

92444

mężczyzn

7

rok 2023

Znaczenie imienia Zdzisław

Imię Zdzisław to starożytne pochodzenie słowiańskie, które oznacza „czcigodnego, sławnego”. Jest to nazwa, która została zaczerpnięta z języka staropolszczyzny, a była bardzo popularna wśród szlachty i arystokracji. Zdzisław jest człowiekiem o silnym charakterze, który ceni sobie wolność i własny wybór.

Jest to osoba, która jest czujna i zawsze gotowa do działania. Zdzisław jest osobą zdecydowaną, która nie boi się wyzwań i nieustannie poszukuje nowych wyzwań. Jest to człowiek, który jest bardzo pracowity i wytrwały w dążeniu do swoich celów. Zdzisław jest człowiekiem, który jest bardzo uczciwy i szczery, który ma szacunek do innych i jest gotowy do pomocy. Jest to osoba, która jest wspaniałym przyjacielem i wiernym partnerem.

Popularność imienia Zdzisław w latach 2000 - 2023

Liczba osób z imieniem Zdzisław w populacji

Imieniny

Zdzisław obchodzi imieniny 2 razy w roku w dniach: 29 stycznia, oraz 28 listopada.